Waarom de naam “Beloved”?

De vertaling van “Beloved” is  “Geliefd”.

Ieder kind is geliefd; dat is een overtuiging die in mijn hart leeft. Je geliefd weten (in de 1e plaats door God, maar ook door mensen om je heen), is een basisbehoefte die stabiliteit toevoegt aan je leven.  Het versterkt je gevoel van eigenwaarde.

Mijn overtuiging is, dat ieder kind – dus ook de kinderen in de allerarmste landen, wereldwijd-  recht heeft op het kennen van deze onvoorwaardelijke liefde.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd, dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben, om onbezorgd op te kunnen groeien en kunnen leren. Het kind zijn, het buiten spelen, is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kind. De kinderen die gevangen zitten in het web van armoede en kinderarbeid, zijn ook geliefd. Onze taak is het om onze verantwoordelijkheid te nemen, om op afstand zorg te dragen voor hen.

Tot slot hebben wij de verantwoordelijkheid gekregen, om zuinig en met zorg met de natuur om te gaan, zodat de leefomgeving van de huidige en toekomstige generatie, zo optimaal mogelijk is.  De situatie van de natuur en het millieu is op dit moment niet optimaal. Laten we ons best doen, om het tij te laten keren!

“Beloved” heeft dus meerdere betekenissen.