Biologisch

We hebben als bewoners van de aarde de verantwoordelijkheid om verstandig met de natuur en onszelf om te gaan. Juist ook als we denken aan de volgende generatie, en de generatie die daarop volgt, is het goed om ons te realiseren dat we zuinig moeten zijn op de natuur.

In het najaar van 2018 draaide op NPO3 de serie “genaaid”. In deze serie was te zien, hoe millieu-belastend het maken van niet-biologische stoffen is. In landen als Kazachstan en Oezbekistan, vindt produktie plaats van niet-biologische stoffen. Bij de produktie van deze stoffen komen zware chemische dampen vrij, die zeer slecht zijn voor de mens. De mensen die in deze fabrieken werken, hebben te maken met gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan huiduitslag en jeuk. Helaas overlijden deze mensen vaker op jongerder leeftijd, dan de mensen die in gezonde omstandigheden werken. Daarnaast is het zo, dat de verfstoffen die vrijkomen bij het uitspoelen van de geverfde stoffen, gedumpt worden in de rivieren. Daardoor is er zelfs een blauwe rivier, aldus de sprekende beelden in de serie. De rivier kleurt blauw, door de grote hoeveelheid verfresten. Helaas is er geen bron van leven meer in deze rivier. Het is een hoge prijs die betaald moet worden, voor Westerse snelle, goedkope kleding.

Gelukkig zijn er ook tekenen van hoop te vinden in deze landen.  In de serie werd getoond dat er ook bedrijfjes zijn, die biologische stoffen produceren. Bij de produktie van bio-stoffen, worden natuurlijke kleurstoffen gebruikt. Het proces van produktie is voor zowel mens en millieu heel veel beter te noemen. Echter..hier hangt ook een prijskaartje aan. Maar: als we bedenken dat de prijs voor niet-biologische stoffen, op den duur hoger is (denk hierbij aan de gezondheid van de mensen aldaar en het millieu), dan valt de prijs van biologische stoffen wellicht mee.

Biologische stoffen zijn voorzien van het zgn. GOTZ keurmerk. Bij de verbouwing en produktie van de stoffen, is erop toegezien, dat er geen chemicalien zijn gebruikt. Ook zijn er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt met de produktie van de gewassen (Katoen). De produktie van de stoffen in de fabrieken, wordt ook gedaan op natuurvriendelijke wijze. Daarbij komt, dat er regelmatig, onaangekondigd, een controle wordt gedaan naar alle omstandigheden. Pas als alle fronten goed zijn bevonden, kan het GOTZ keurmerk aan een stof worden verleend. Op de site https://keurmerken.milieucentraal.nl/keurmerken/global-organic-textile-standard/ kunt u er meer over lezen.

In de webshop vindt u op dit moment artikelen, die van reguliere stoffen zijn gemaakt. In de toekomst wil ik mij voornamelijk gaan richten op het gebruik van bio-stoffen.